Firma Hydrospol spol. s r.o. byla založena v Brně již v roce 1991. Nabízíme 32 let zkušeností, které se snažíme každým rokem zdokonalovat a vylepšovat, ke spokojenosti našich zákazníků.

Provádíme vrtané studny, průzkumné a odvodňovací vrty v měkkém i tvrdém podloží po celé Moravě, především pak v Brně a jeho okolí. Naší specializací jsou vrtané studny v měkkých materiálech (spraše, jíly, šťerky, písky a tekuté písky) až do průměru 410mm.

Vrtané studny v měkkém podloží

Vrtání studní provádíme spirálovým vrtákem s pomocí manipulačního pažení (ocelové roury, které zabraňují borcení odvrtaných metrů nového vrtu). Po naražení vodonosné vrstvy podvrtáváme ještě o 5 metrů pro lepší kumulaci (zásobu) vody, nejlépe až do nepropustné vrstvy (jíl). Jako vystroj používámé PVC o průměru 200 a 160mm samozřejmě s atestem na pitnou vodu. Ve výstroji je provedena 1-2mm perforace, kterou určujeme podle vrtaného materiálu. V případě jemných tekutých písků používáme lepené filtry o průměru 160mm.

Zbylé mezikruží mezi stěnou vrtu a výstrojí zasypáváme plaveným štěrkem o zrnitosti 4-8mm, který zajišťuje dostatečnou filtraci, zamezuje pískování, ucpávání perforace a tím zhoršování vydatnosti vrtu. To je potřeba zajistit především v lokalitách s tekutými a velmi jemnými písky (v okolí Brna jsou to např. lokality Břeclav, Valtice či Lednice). Špatný nebo dokonce žádný obsyp znamená velmi krátkou životnost a úspěšnost nového hydrovrtu.

Vrt se zakončuje víčkem, chráničkou nebo skružovým zhlavím, (1 nebo 2 zkruže až do nezámrzné hloubky s betonovým poklopem), které musí být ukončeno 50cm nad terénem. Po dokončení provádíme krátkodobou čerpací zkoušku pro lepší zjištění vydatnosti, a také pro odčerpání možného kalu z vrtané studny.

Vrty a studny v tvrdých materiálech

Pro vrtání do tvrdých materiálů (skála, pískovec, břidlice) používáme pneumatická kladiva s pomocí našeho kompresoru. Jedná se o vrtání se vzduchovým výplachem (vzduchem je materiál vyfukován ven z vrtu) a pomocí manipulačního kolena je vyvrtaný materiál usměrněn do jednoho místa. Díky tomu můžeme vrtat i v těsné blízkosti domů, přičemž nehrozí postříkání a znečištení např. omítek, fasád atd.

Ve tvrdých materiálech provádíme vrty o průměru 165mm. Výstroj používáme o průměru 125mm (opět s atestem na pitnou vodu). Perforace výstroje je v šířce 2mm.

V případě kombinace sypkého materialu (písky) nad tvrdým materilálem (skála), používáme také manipulační pažení o průměru 180 nebo 200mm, které zabrání zasypávání a borcení vrtu. U takového typu vrtané studny dáváme (po vystrojení a obsypání plaveným štěrkem) do hloubky cca. 2-4m bentonit (granulovaný jíl), který zabrání průniku povrchové a dešťové vody do nového vrtu. Zakončení vrtu je opět provedeno víčkem, chráničkou nebo zkružovým zhlavím.

Odvodňovací a vsakovací vrty

Provádíme také odvodňovací a vsakovací vrty. Odvodňovací vrty slouží především na stavbách při zakládání staveb a výkopových pracích. Může se používat i pro odvodňování sklepů (průsaky). Vsakovací vrty slouží pro vsakování například deštové vody u domů, kde není kanalizace.

© 2011, www.hydrospol.cz | e-mail: hydrospol@volny.cz

XHTML + CSS futurexp.net